facebook babyzonegr youtube channel twitter βρείτε μας στο pinterest! linkedin
> footer > Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής

Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφεται από τους διαχειριστές του Ιστότοπου babyzone.gr ο τρόπος χρήσης των προσωπικών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί από τους χρήστες μέσω διαδραστικών δυνατοτήτων που παρέχει ο Ιστότοπος.

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις των νόμων 2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν έχει ισχύ για οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί εκτός σύνδεσης (offline) ή δεδομένων που συλλέγουν τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) από ιστοσελίδες που συνδέονται με το babyzone.gr (links), αλλά δεν ελέγχονται από αυτό. Ως εκ τούτου ο παρών Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούν οι άλλοι ιστότοποι.

Όροι Προστασίας Ανηλίκων

Το www.babyzone.gr δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών, χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου. Δεν συλλέγονται συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από άτομα αυτής της ηλικίας μέσω του Ιστότοπου. Συγκεντρώνονται, παρόλα αυτά δεδομένα για βρέφη και παιδιά από τους κηδεμόνες τους. Αιτούμαστε από τους χρήστες να μην παρέχουν δεδομένα για βρέφη ή παιδιά χωρίς πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Στοχεύουμε, εκτός των άλλων, στην ενθάρρυνση των γονέων να μιλήσουν στα παιδιά τους για τη χρήση του Διαδικτύου και για τις εκάστοτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους δικτυακούς τόπους.

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται - Μέθοδοι συλλογής - Συνδυασμός Δεδομένων

Ο χρήστης στέλνει δεδομένα στον Ιστότοπο babyzone.gr ενεργά, από τη στιγμή που εγγράφετε σε αυτόν ως μέλος, όταν συμμετέχει στις έρευνες ή τις προσφορές, όταν αναρτά τις απόψεις του (π.χ. στο forum), επικοινωνεί με τον ιστότοπο ή απαντάει σε ερωτήματα άλλων χρηστών. Αναλόγως με την επιλογή του χρήστη υπάρχει η δυνατότητα αποστολής από μέρους του αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών όπως: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τα γενέθλια, το φύλο, ο κωδικός πρόσβασης, καθώς και την ημερομηνία γέννησης, το όνομα και το φύλο του παιδιού/-ιών του. Εκτός των άλλων, είναι εφικτή η πρόσβαση σε λειτουργίες του Ιστότοπου από τον χρήστη χωρίς την παραχώρηση των άνω πληροφοριών.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα από μέρους των διαχειριστών του babyzone.gr της παρακολούθησης της επεξεργασίας του Ιστότοπου από τους χρήστες μέσω cookies, Internet tags (ετικέτες) και μέσω της συλλογής δεδομένων πλοήγησης (log files, server logs). Για παράδειγμα, το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβασή του στο Internet μεταδίδει αυτόματα πληροφορίες στους διαχειριστές του παρόντος Ιστότοπου, όπως τη διεύθυνση (URL) του δικτυακού τόπου από το οποίο πλοηγήθηκε, καθώς και τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) και την έκδοση του browser που χρησιμοποιεί στον υπολογιστή του ο χρήστης.

Επιπλέον, το babyzone.gr συμμετέχει σε διαφημιστικά δίκτυα. Τα δίκτυα διαφημίσεων, στα οποία ο Ιστότοπος είναι μέτοχος, συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες με τη χρήση των cookies για να αναγνωρίσουν σε ποιες από τις διαφημίσεις στοχεύουν οι χρήστες τόσο σε αυτόν όσο και σε άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών και υποσελίδων του δικτυακού τόπου μόνο με την ρητή συγκατάθεση του χρήστη, που πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση της αντίστοιχης επιλογής κατά την εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιεί (browser), την μη αποθήκευση των νέων cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να μην αποθηκεύει τα cookies, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιες υπηρεσίες του Ιστότοπου. Παράλληλα, ο Ιστότοπος επιβεβαιώνει ότι στα cookies δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που διατηρεί ο Ιστότοπος είναι ο κωδικός χρήστη ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα τον χρήστη σε μελλοντικές επισκέψεις.

Σκοπός της συλλογής δεδομένων

Η συλλογή πληροφοριών για το χρήστη στοχεύει στον καθορισμό των προτιμήσεων και ενδιαφερόντων αυτού, με απώτερο στόχο την παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης και διαφήμισης (στον ιστότοπο, στα ενημερωτικά δελτία, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αλλιώς). Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται με στόχο τη δημιουργία στατιστικών μελετών και εκθέσεων για διάφορους επαγγελματικούς σκοπούς και κυρίως για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Στη συνέχεια, παραθέτουμε αναλυτικά τους σκοπούς συλλογής συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων.

Γιατί ζητούνται από τον χρήστη ορισμένα προσωπικά δεδομένα

E-mail
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη (e-mail) βοηθά τους διαχειριστές του babyzone.gr στην επίτευξη μιας καλύτερης επικοινωνίας μαζί του. Επί παραδείγματι, το e-mail χρησιμοποιείται για να αποστείλει το babyzone.gr ενημερωτικά δελτία (newsletters) στους χρήστες του και να απαντηθούν οιαδήποτε ερωτήματα από τη μεριά τους. Χρησιμοποιείται εκτός αυτού στην αποστολή ειδικών προσφορών από το babyzone.gr και τους συνεργάτες του ή στην ενημέρωση ως προς επερχόμενες εκδηλώσεις, εάν φυσικά έχει συμφωνηθεί η αποδοχή τέτοιου είδους ενημερώσεων.

Κωδικός πρόσβασης
Ο κωδικός πρόσβασης (password) του χρήστη, μοναδικός για κάθε μέλος, επιτρέπει την πρόσβαση σε περιοχές του Ιστότοπου που δεν είναι επισκέψιμες για τα μη μέλη του babyzone.gr

Το όνομα του χρήστη
Το όνομα του χρήστη βοηθά το babyzone.gr να προσωποποιήσει την είσοδο του πρώτου σε αυτό και να διαμορφώσει τους τρόπους επικοινωνίας μαζί του με ποικίλους τρόπους.

Η διεύθυνση του χρήστη
Είναι προς όφελος του χρήστη να εισάγει τη διεύθυνσή του στο babyzone.gr, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη για ορισμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου, π.χ. σε περίπτωση παραγγελίας από το babyzone.gr ή δημιουργίας «καλαθιού δώρων» για το παιδί του ή ακόμα και για την αποστολή καταλόγων που αφορούν το babyzone.gr και τους συνεργάτες του, εάν φυσικά αυτό έχει γίνει αποδεκτό από το χρήστη.

Το τηλέφωνο του χρήστη
Με την παροχή του αριθμού τηλεφώνου του χρήστη, καθίσταται εφικτή η άμεση επικοινωνία μαζί του, όταν παρίσταται η ανάγκη - για παράδειγμα, αν οι διαχειριστές του Ιστότοπου χρειάζεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ολοκλήρωση κάποιας παραγγελίας ή θελήσουν να επικοινωνήσουν μαζί του για ειδικές προσφορές μέσω τηλεφώνου, εάν φυσικά αυτό έχει γίνει αποδεκτό από το χρήστη.

Οικογενειακό προφίλ του χρήστη
Παρέχοντας πληροφορίες ο χρήστης για το παρόν ή μελλοντικό οικογενειακό του προφίλ, για παράδειγμα αν θέλει να αποκτήσει παιδί, εάν είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ποιά η φύση αυτής, εάν έχει ήδη αποκτήσει παιδία, η ηλικία τους, το φύλο τους, ο αριθμός τους κ.ά. επιτυγχάνει μια προσωποποιημένη - στοχευμένη επικοινωνία με το babyzone.gr.

Για παράδειγμα, η καταχώρηση της κατάστασης εγκυμοσύνης και της φύση αυτής ή της ηλικίας του παιδιού του χρήστη, δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν να πλοηγηθεί σε συγκεκριμένα ενημερωτικά άρθρα και πληροφορίες που αφορούν στο στάδιο εγκυμοσύνης που τον ενδιαφέρει ή να στοχεύσει σε πληθώρα χαρακτηριστικών που αφορούν την ηλικία του παιδιού του, αντιστοίχως.

Η γνωστοποίηση των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη είναι εμπιστευτικά και δεν αποκαλύπτονται από το babyzone.gr. Εν τούτοις, οι ακόλουθες αποσαφηνίσεις και εξαιρέσεις είναι σημαντικές:

  • Οι διαχειριστές του babyzone.gr και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης σε ορισμένες από τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες του χρήστη για την καλύτερη διαχείριση του Ιστότοπου (και όχι για προσωπικό όφελος). Η πρόσβαση και χρήση των δεδομένων αυτών γίνεται κατόπιν υποδείξεων, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν και υπό το πλαίσιο της εμπιστευτικότητας και των υποχρεώσεων ασφάλειας.
  • Στην περίπτωση πώλησης του Ιστότοπου babyzone.gr ή τμημάτων της εταιρίας, τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη μπορεί να γίνουν γνωστά στον (μελλοντικό) αγοραστή υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος συναινεί στη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου).
  • Το babyzone.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκάλυψης των προσωπικών στοιχείων του χρήστη με στόχο την διερεύνησή τους σε ζητήματα επιβολής του νόμου (παρά μόνο κατόπιν εντολής των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρού 5 παρ. 2,7 παρ. 2 και 9 ν. 2472/1997), σε περίπτωση δικαστικών εντολών ή άλλων νομικών διαδικασιών ή αν κρίνεται απαραίτητη η αποκάλυψή τους για τη διερεύνηση, την πρόληψη ή την ένσταση σε παράνομες δραστηριότητες, απάτες, σωματικές απειλές προς το χρήστη ή άλλους ή σε άλλα ζητήματα όπου απαιτείται από το νόμο.
  • Παρά το γεγονός ότι το babyzone.gr δεν παρέχει κανένα προσωπικό στοιχείο του χρήστη σε οποιονδήποτε διαφημιζόμενο πελάτη, ο τελευταίος μπορεί κατά περίπτωση να λάβει εμμέσως κάποιες πληροφορίες. Μέσα σε ένα πλαίσιο συμφωνίας ύπαρξης ενός στοχευμένου κοινού για συγκεκριμένες διαφημίσεις, ο εκάστοτε διαφημιζόμενος μπορεί να αιτηθεί ορισμένων πληροφοριών από το babyzone.gr σχετικά, για παράδειγμα, με την ασφάλεια των προϊόντων για βρέφη σε γονείς με μικρά παιδιά που μπορεί να ενδιαφέρονται επί του θέματος. Εάν ο χρήστης επιλέξει να ανταποκριθεί σε αυτές τις στοχευμένες διαφημίσεις, ο διαφημιζόμενος μπορεί να συναγάγει ότι ο χρήστης αυτός είναι μέλος του στοχευμένου κοινού, στο οποίο το babyzone.gr απέστειλε τη συγκεκριμένη διαφήμιση.
  • Αν ο χρήστης εγγραφεί στις υπηρεσίες που αφορούν το babyzone.gr, αλλά σε ιστότοπο τρίτου μέρους, αυτοί οι διαχειριστές θα έχουν τη γνώση – παρεχόμενη από ο χρήστη - ότι έχετε εγγραφεί ως μέλος για τον ιστότοπο του babyzone.gr.
  • Προτού το babyzone.gr προβεί στην αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σε τρίτους για δικούς τους σκοπούς (όπως είναι μια έρευνα ή μια προώθηση πωλήσεων), θα λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση του χρήστη (π.χ. μέσω του e-mail).
  • Ενδέχεται το babyzone.gr να μοιραστεί αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες του χρήστη με συνεργαζόμενες εταιρίες.
  • Το babyzone.gr διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης και αποκάλυψης δεδομένων του χρήστη, σε ανώνυμη μορφή, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις στατιστικών μελετών και εκθέσεων για τους διαφημιζόμενους πελάτες του Ιστότοπου.

O χρήστης οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι στην περίπτωση ανάρτησης από μέρους του οποιωνδήποτε πληροφοριών σε περιοχές του babyzone.gr που είναι γενικά προσβάσιμες από άλλους χρήστες, αυτές οι πληροφορίες θα είναι ακολούθως διαθέσιμες στο κοινό.

Ασφάλεια

Το babyzone.gr λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του και της αποφυγής απώλειάς τους, κακοδιαχείρισης ή αναρμόδιας πρόσβασης, κοινοποίησης, τροποποίησης ή καταστροφής τους. Παρόλα αυτά ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε μετάδοση μέσω Διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Πιο συγκεκριμένα, τα e-mail που στέλνονται προς ή από Ιστότοπους συνδεδεμένους (linked) με το babyzone.gr ενδέχεται να μην είναι ασφαλή.

Πρόσβαση και Διαμόρφωση. Σχόλια και Ερωτήσεις.

Ο χρήστης παρακαλείται να προωθεί ασφαλή, ενημερωμένα και ολοκληρωμένα προσωπικά στοιχεία, ενημερώνοντας τακτικά το προφίλ του (user profile). Αν ο χρήστης έχει οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), παρακαλείται όπως επικοινωνήσει μαζί μας στη διεύθυνση Intelligent Media Ε.Π.Ε, Κ. Βάρναλη 54, 152 33 Χαλάνδρι Αττικής, στο τηλέφωνο 210-6856822 ή στο e-mail: info@babyzone.gr.

Φραγή ανεπιθύμητων πληροφοριών. Προτιμήσεις επικοινωνίας.


Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προτιμήσεις επικοινωνίας του και / ή να εφαρμόσει φραγή ανεπιθύμητων πληροφοριών που προέρχονται από ειδικές ανακοινώσεις. Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε και να προσαρμόσει τις προτιμήσεις σας στη σελίδα του προφίλ σας.

Αλλαγές της παρούσας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 22 Σεπτεμβρίου 2010. Το babyzone.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει από στιγμή σε στιγμή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εάν προχωρήσει στην ουσιαστική αλλαγή της, θα προβεί σε δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης στον αντίστοιχο ιστότοπο. Ο χρήστης παρακαλείται όπως ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική και ειδικότερα πριν προβεί σε δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών στο babyzone.gr

Όροι Χρήσης

Ας σημειωθεί ότι η χρήση του babyzone.gr υπόκειται στους Όρους Χρήσης, οι οποίοι περιέχουν ρήτρες, περιορισμούς ευθυνών και αναφορές στην Ελληνική Νομοθεσία.